Eğitim Programımız

Eğlenerek Öğrenen Çocuklar

Anaokulu Eğitim Programı

Dr. Kaşif Anaokulu olarak eğitim anlayışımızın temelinde çocukların okulu sevmeleri, okulda eğlenceli ve etkin zaman geçirmeleri yer almaktadır. Bu temel düşünce çerçevesinde hazırlamış olduğumuz eğitim programı çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ve dil gelişimini desteklemekle beraber günlük yaşamda işlerini kolaylaştıracak öz bakım becerilerini ve alışkanlıklarını kazandırmayı da hedeflemektedir. Çocukların benlik kavramını geliştirmesine, kendisini ifade etmesine, özdenetimini sağlamasına ve sorgulayan bir birey olmalarına fırsat tanıyan programımız, kazandıkları bilgi ve becerilerin farklı ortamlarda da kullanımını desteklemektedir...
Devamını Göster >>

İngilizce

Dr. Kaşif Anaokulu olarak yabancı dille eğitim yapan bir anaokulu olmanın bilinci ve sorumluluğuyla öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup, yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız.

İngilizce Eğitimi
Mathazone Eğitim

Mathazone Eğitim

Mathazone, matematik ile ilgili alt yapıyı çocuklara öğretmek hem de onların ileriki hayatlarını kolaylaştırmak için kurulmuş bir sistem. Hayatın her alanına etki eden bir Mathazone ormanı kuruyoruz. Sanatla, müzikle, oyunlarla bütün bir günün içerisine matematiği yayıyoruz.

Mesela çocuklar çember öğreniyorlarsa, çember ile ilgili sanatsal aktivitelere katılıyorlar. 1 sayısını öğreniyorlarsa, 1 ile ilgili örüntüleri müzik ile ilgili bölümde öğreniyorlar.

Çocukluk döneminde tek istek hayatı keşfetmek olduğundan, bizim kurduğumuz dünyada da sürekli keşfediyorlar, deneyimliyorlar. Mathazone Ormanı’nın karakterleriyle hem serüven yaşıyorlar hem de öğrenmeyi gerçekleştiriyorlar.

STEM Eğitim

STEM Science (FEN), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

STEM eğitiminin amacı, temel bilimlerin ortaya koyduğu kurumsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğü hayata geçirilebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 21.Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir.

STEM programı ile anaokulumuzda deney, gözlem, tasarım, modelleme, kodlama, bireysel ya da grupça çalışarak, yaparak yaşayarak öğrenme ortamları oluşturur, birçok yöntem ve teknikle öğrenmeyi öğrenirler.

Stem Eğitim
Jimnastik & Beden Eğitimi ve Yüzme

Jimnastik & Beden Eğitimi / Yüzme

Çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemek, spor yapmanın yararını ve önemini kavratmak, birlikte hareket etmek ve gruba uyum sağlamalarını desteklemektir.

Dersler yazın okulumuzun bahçesinde, kışın ise kapalı aktivite salonumuzda gerçekleştirilir.

Yüzme dersleri de kapalı yüzme havuzumuzda yapılmakta ve temel bilgilerle başlanılmaktadır. Her iki dönem de haftada 1 gün 2 saat yapılan yüzme derslerinde öğrenimin desteklenmesi ve pekiştirilmesi için öğrencinin devamlılığı oldukça önemlidir.

Müzik-ORFF

Çocuklarda müzik sevgisini oluşturmayı, hayal dünyasında müzik imgesini yerleştirerek ritim duygusunu ve seslere karşı duyarlılığı geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca farklı enstrümanlarla da tanışmalarını sağlayarak bu alanda yetenekli ve ilgili çocukların gelecek için desteklenmesinde yardımcı olunmaktayız.

Müzik-ORFF Eğitimi
Art Craft

Art Craft

Görsel sanatlar etkinlikleri çocuklarda algı, beceri ve yaratıcı gücün bir göstergesi ve özellikle duygularını ifade etmenin en güzel aracıdır.

Hedefimiz, çocukların psikomotor gelişimlerini desteklemek, farklı boyama tekniklerini öğretmek ve görsel sanatlara ilişkin bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.

Bale

Amacımız çocukların müziğin ritmine göre hareket ederek bedenlerini kontrol edebilmeleri, grup ile hareket etme becerilerini kazanmaları ve dans yaparak da duygularını ifade edebilecekleri bilincine sahip olmalarını sağlamaktır.

Çocukların yetenekleri ve ilgisi doğrultusunda gerekli yönlendirmeler de yapılmaktadır.

Bale
Satranç

Satranç

Satranç oyunu ile çocuklara zamanı iyi kullanabilme ve karar verme becerilerini geliştirmenin yanı sıra stratejik düşünme, sıra bekleme-sabır gösterme, hafıza ve dikkat geliştirme, başkalarının haklarına saygılı olma, kazanmayı ve yenilgiyi uygun şekilde karşılama, doğru ve hızlı karar verme gibi davranışların oluşmasında oldukça etkilidir.

Amacımız çocukların bu oyunu severek ve eğlenerek oynamalarını sağlamaktır.

Düşle - Yap

Çocuklarda yaratıcılık yeteneğinin gelişime en açık olduğu ilk yıllarında amacımız çocukların düşünerek, hayal ederek, sorular sorarak, değişik pencerelerden bakarak, duygu ve düşüncelerini yeni ve farklı yollarla ifade edebilme becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmaktır.

Düşle-Yap atölye etkinlikleri kapsamında çocukların hayal dünyalarında sınırlar oluşturmadan yeteneklerini destekleyen eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır.

Düşle - Yap
Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Eğitimde dramanın özelliği; çocukların kendilerini başkalarının yerine koyarak kendilerini anlamalarını, farklı açılardan düşünmelerini, kendini ifade etmelerini ve yaratıcı olmalarını sağlamasıdır. Çalışmalarda drama, öğretmenin elinde sihirli bir değnek gibidir, iyi uygulandığı sürece tüm sorunları ortadan kaldırır.

Drama çocukların doğasında olan bir şeydir. Çocuklar yedinci aydan itibaren doğayı ve insanları taklit etmeye başlarlar. Drama sayesinde çocuk iyi bir gözlemci ve yaratıcı olur. Hayatı keşfeder. Bunu yaparken de yaratıcı dramada en önemli malzeme olan hayal gücünü kullanıp duyu organlarından ve benliğinden yararlanır.

Zumba Kids

Anaokulumuzda 4-6 yaş grubundaki çocuklar için hazırlanmış bir programdan oluşur. Çocuklar hem sosyal ortama alışır hem de konsantrasyonlarını geliştirir. Koordinasyon ve ritim duygusuna katkı sağlar. Enerjilerini doğru biçimde kullanmayı öğrenirler. Anaokulumuzda uyguladığımız Zumba Kids etkinliğimizde içimizdeki ritmi ortaya koyuyoruz.

Zumba Kids
Sosyal Aktiviteler ve Gezilerimiz

Sosyal Aktiviteler ve Gezilerimiz

Eğitim programımıza göre düzenlediğimiz birçok gezi ve sosyal aktivitelerde eğleniyor, öğreniyor, eşsiz tecrübeler kazanıyor, çevremizi ve dünyayı daha yakından tanıyoruz. Dilerseniz aktivite ve gezilerimizi Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Bursa Anaokulu
Mobil Uygulamamızı Ücretsiz İndirin
WhatsApp